• Call us: 09-774 9200
  • info@ktd.edu.my

DIPLOMA PENGAJIAN AL-QURAN & AS-SUNNAH

SIAPAKAH YANG LAYAK MENGIKUTI PROGRAM DIPLOMA PENGAJIAN AL-QURAN & AS-SUNNAH ?

ANDA yang bercita-cita menjadi PENDAKWAH

ANDA yang ingin menjadi seorang PENDIDIK

ANDA yang berminat BEKERJA DI SEKTOR KERAJAAN/SWASTA

ANDA yang ingin menjadi PEGAWAI AGAMA

ANDA yang berminat MENDALAMI ILMU AL-QURAN & HADIS

PENGENALAN DIPLOMA PENGAJIAN AL-QURAN & AS-SUNNAH

Pembelajaran berkonsepkan 40% markah kerja kursus (MKK) dan 60% peperiksaan akhir.

 Pelajar dapat memahami dan mengambil hukum dari sumbernya yang asal iaitu Quran dan Sunnah.

Pelajar akan didedahkan kefahaman yang betul berdasarkan pandangan ulama muktabar.

Pelajar dapat mendalami kalam Allah dan sunnah Rasulullah dengan lebih baik.

Projek kerja kursus sangat memberi manfaat serta pengalaman kepada pelajar-pelajar.

Pelajar akan didedahkan dengan konsep kerja melalui latihan industri selama 6 bulan pada akhir semester.

Pelajar dapat memahami ajaran islam seterusnya mengaitkan ilmu ilmu tersebut dengan realiti kehidupan bermasyarakat.

Pelajar akan didedahkan kemahiran asas dalam ilmu ilmu yang berkaitan dengan pengajian islam.

Apabila tamat pengajian pelajar boleh memilih bekerja bidang Pengajian Quran dan Sunnah sebagai guru, penyelidik, pegawai dan sebagainya.

MAKLUMAT PROGRAM

Nama Program

Diploma Pengajian Al-Quran dan As-Sunnah

Kod Program

DQS

 

Kelulusan KPT

JPT/BPP(K)1000-600/D1209 01/20

 

Akreditasi MQA

MQA/FA4598

 

Mode Pengajian

Sepenuh Masa

 

Tempoh Pengajian

2 Tahun 6 Bulan / 5 Semester

 

Kemasukan

April & Disember

SIJIL AKREDITASI MQA

SYARAT KEMASUKAN

Kemasukan dengan Sijil Pelajaran Malaysia / Vokasional (SPM / SPMV)

→ Lulus SPM dengan sekurang-kurangnya 3 kredit termasuk mata pelajaran Bahasa Arab ATAU salah satu subjek Pengajian Islam.

SILIBUS PROGRAM

♦ Al-Aqidah Wa Al-Akhlak Al-Islamiyah

♦ Al-Hadith

♦ Al-Lughah Al-Arabiyah I

♦ Pemb. Sahsiah Terpuji (PESAT I)

♦ Pengajian Malaysia / Bahasa Melayu Komunikasi 2

♦ Basic English Skills

♦ Pengenalan Kepada Perkakasan dan Aplikasi Komputer

♦ Ko-Kurikulum I

♦ Ulum Al-Hadith I

♦ Hadith Ahkam

♦ Fiqh Al-Islami

♦ Tartil Al-Quran Wa Hifzuh

♦ Al-Lughah Al-Arabiyah II

♦ Pemb. Sahsiah Terpuji (PESAT II)

♦ MPU 2 (Kemahiran Insaniah)

♦ English Communicative Skills I

♦ Ko-Kurikulum II

♦ Ulum Al-Quran I

♦ Pemb. Sahsiah Terpuji (PESAT III)

♦ Keusahawanan Islam

♦ Al-Sirah Al-Nabawiyah

♦ Ulum Al-Hadith II

♦ Usul Al-Fiqh

♦ Al-Lughah Al-Arabiyah III

♦ Pemb. Sahsiah Terpuji (PESAT IV)

♦ Islam dan Pembentukan Masyarakat Malaysia

♦ English Communicative Skills II

♦ Tafsir Ayat Al-Ahkam

♦ Manahij Al-Mufassirin

♦ Ulum Al-Quran II

♦ Al-Lughah Al-Arabiyah IV

♦ MPU 4 (Khidmat Masyarakat)

♦ Pemb. Sahsiah Terpuji (PESAT V)

♦ English Communicative Skills III

♦ Elektif

♦ Latihan Industri

♦ Manahij Al-Muhaddithin

♦ Takhrij Al-Hadith

♦ Al-Tafsir

♦ Fiqh Da’wah

♦ Pemb. Sahsiah Terpuji (PESAT VI)

♦ Elektif

♦ Masodir Al Dirasat Al Islamiyah

♦ Tarikh Al-Tasyri’ Al-Islam

♦ Pentadbiran Dan Pengurusan Islami

♦ Aliran Pemikiran Semasa

♦ Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia

LALUAN KERJAYA

Setelah berjaya menamatkan program diploma

Graduan boleh melanjutkan pengajian ke peringkat Ijazah di mana-mana IPTA/S tempatan atau luar negara

& boleh mencari pekerjaan disektor swasta dan awam sebagai:

♦ Pendidik / Guru Agama

♦ Penolong Pegawai Tadbir Pejabat Agama

♦ Imam

♦ Perunding Pembangunan Manusia

♦ Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam

♦ Penolong Pegawai Kebajikan Masyarakat

♦ Penulis dan Pembantu Penyelidik

♦ Pendakwah Bebas

APA KATA ALUMNI KAMI?

KEMUDAHAN & FASILITI

Asrama Pelajar

Makmal Komputer

Bilik Tutorial

Perpustakaan

Surau Asrama

Bengkel

Tempat Riadah

Pengangkutan Pelajar

Untuk sebarang pertanyaan dan penjelasan lanjut sila hubungi eksekutif pemasaran kami.

(Klik no telefon dibawah untuk link whatsapp)

1. EN MOHD NAEIM BIN ABDULLAH
011-5891 1069

 2. EN MOHD YAHYA BIN ABU SEMAN
011-1505 1205