• Call us: 09-774 9200
  • info@ktd.edu.my

DIPLOMA SYARIAH

SIAPAKAH YANG LAYAK MENGIKUTI PROGRAM DIPLOMA PENGAJIAN SYARIAH ?

Anda yang ingin menceburi kepada kerjaya Perundangan Islam.

Anda yang berminat menjadi seorang Peguam Syarie.

Anda yang berminat menjadi Ustaz/Ustazah.

Anda yang berminat dalam dunia Motivasi Islamiah.

PENGENALAN DIPLOMA PENGAJIAN SYARIAH

Pembelajaran berkonsepkan 40% markah kerja kursus (MKK) dan 60% peperiksaan akhir.

 Pelajar akan didedahkan kemahiran asas dalam pengajian Syariah serta mampu melaksanakan ilmu Syariah.

Pelajar dapat memahami untuk menjawab isu isu yang timbul berkaitan Syariah melalui medium semasa dan mengaplikasikan ilmu Syariah secara berterusan

Projek kerja kursus sangat memberi manfaat serta pengalaman kepada pelajar-pelajar.

Pelajar akan didedahkan dengan konsep kerja melalui latihan industri selama 6 bulan pada akhir semester.

Pelajar akan dilatih secara berkualiti dengan penuh tanggungjawab melalui kerja berpasukan dan beretika.

Pelajar akan didedahkan pengetahuan syariah dengan pengurusan dan keusahawanan serta memberi sumbangan kepada masyarakat

  Pelajar akan dilatih untuk mengatur atau memimpin masyarakat dalam  beramal dengan tuntutan syariah.

  Apabila tamat pengajian pelajar boleh memilih bekerja dalam pelbagai bidang syariah seperti perunding syariah, kewangan Islam, muamalah syar’iyyah dan sebagainya

MAKLUMAT PROGRAM

Nama Program

Diploma Pengajian Syariah

Kod Program

DSY

 

Kelulusan KPT

(N/221/4/0136)(01/20)

 

Akreditasi MQA

MQA/FA4597

 

Mode Pengajian

Sepenuh Masa

 

Tempoh Pengajian

2 Tahun 6 Bulan / 5 Semester

 

Kemasukan

April & Disember

SIJIL AKREDITASI MQA

SYARAT KEMASUKAN

Kemasukan dengan Sijil Pelajaran Malaysia / Vokasional (SPM / SPMV)

→ Lulus SPM dengan sekurang-kurangnya 3 kredit termasuk mata pelajaran Bahasa Arab ATAU salah satu subjek Pengajian Islam.

SILIBUS PROGRAM

♦ Fiqh al-Ibadat

♦ Al-Aqidah Al-Islamiyah

♦ Al-Lughah Al-Arabiyah I

♦ Pemb. Sahsiah Terpuji (PESAT I)

♦ Pengajian Malaysia / Bahasa Melayu Komunikasi 2

♦ Basic English Skills

♦ Pengenalan Kepada Perkakasan dan Aplikasi Komputer

♦ Ko-Kurikulum I

♦ Fiqh Al-Munakahat

♦ Ulum Al-Hadith I

♦ Hadith Ahkam

♦ Fiqh Al-Islami

♦ Tartil Al-Quran Wa Hifzuh

♦ Al-Lughah Al-Arabiyah II

♦ Pemb. Sahsiah Terpuji (PESAT II)

♦ MPU 2 (Kemahiran Insaniah)

♦ English Communicative Skills I

♦ Ko-Kurikulum II

♦ Ulum Al-Quran I

♦ Pemb. Sahsiah Terpuji (PESAT III)

♦ Keusahawanan Islam

♦ Usul Al-Fiqh

♦ Fiqh Al-Muamalat

♦ Al-Sirah Al-Nabawiyah

♦ Al-Lughah Al-Arabiyah III

♦ Pemb. Sahsiah Terpuji (PESAT IV)

♦ Islam dan Pembentukan Masyarakat Malaysia

♦ English Communicative Skills II

♦ Tarikh Al-Tasyri’ Al-Islami

♦ Fiqh Al-Jinayat

♦ Tafsir Ayat Al-Ahkam

♦ Al-Lughah Al-Arabiyah IV

♦ MPU 4 (Khidmat Masyarakat)

♦ Pemb. Sahsiah Terpuji (PESAT V)

♦ English Communicative Skills III

♦ Elektif

♦ Latihan Industri

♦ Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah

♦ Fiqh Al-Mirath

♦ Pemb. Sahsiah Terpuji (PESAT VI)

♦ Sistem Perundangan Di Malaysia

♦ Elektif

♦ Masodir Al Dirasat Al Islamiyah

♦ Tarikh Al-Tasyri’ Al-Islam

♦ Pentadbiran Dan Pengurusan Islami

♦ Aliran Pemikiran Semasa

♦ Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia

LALUAN KERJAYA

Setelah berjaya menamatkan program diploma

Graduan boleh melanjutkan pengajian ke peringkat Ijazah di mana-mana IPTA/S tempatan atau luar negara

& boleh mencari pekerjaan disektor swasta dan awam sebagai:

♦ Penolong Pegawai Syariah

♦ Imam atau Bilal Masjid

♦ Pegawai Hal Ehwal Islam Negeri

♦ Penolong Peguam Syarie

♦ Guru Agama

♦ Penolong Pegawai Undang-Undang/Amanah Raya Berhad

♦ Penolong Pejabat Agama/Penolong Penguatkuasa/ Jabatan Agama Islam

APA KATA ALUMNI KAMI?

KEMUDAHAN & FASILITI

Asrama Pelajar

Makmal Komputer

Bilik Tutorial

Perpustakaan

Surau

Bengkel

Tempat Riadah

Bas

Untuk sebarang pertanyaan dan penjelasan lanjut sila hubungi eksekutif pemasaran kami.

(Klik no telefon dibawah untuk link whatsapp)

1. EN MOHD NAEIM BIN ABDULLAH
011-5891 1069

 2. EN MOHD YAHYA BIN ABU SEMAN
011-1505 1205